Wykształcenie

  • 1999-2006 – Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, specjalizacja: Inżynieria Oprogramowania, specjalność: Bazy Danych ukończony uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki

Doświadczenie zawodowe

  • 2005-2008 r. – ZUI INFRA Sp. z o.o., programista
  • 2008-2013 r. – FIS Henryk Franecki, specjalista ds. programowania
  • 2013 r.-obecnie – ZUI INFRA Sp. z o.o. następnie INFRA S.A., specjalista ds. programowania
  • 2014-2017 r. – INFRA S.A., wiceprezes zarządu
  • 2017 r.-obecnie – INFRA S.A., Prezes Zarządu

Działalność w organizacjach pozarządowych

  • 2010 r.-obecnie – Członek założyciel „OPINFO-OPOLSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE”
  • 2011 r.-obecnie – Założyciel oraz członek zarządu „OP/info Opolski Klaster Informatyczny”

Powiązania z innymi członkami władz spółki

Mąż Martyny Franeckiej (członka rady nadzorczej)