Wykształcenie

  • 2003-2009 – Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, specjalizacja: Inżynieria Oprogramowania, specjalność: Bazy Danych ukończony uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki

Doświadczenie zawodowe

  • 07-2006 - 09-2006 – Microsoft polska, inżynier oprogramowania
  • 2008-2013 r. – FIS Henryk Franecki, specjalista ds. programowania
  • 2013 r.-obecnie – ZUI INFRA Sp. z o.o. następnie INFRA S.A., specjalista ds. programowania
  • 2014 r.-obecnie – INFRA S.A., stanowisko: wiceprezes zarządu

Powiązania z innymi członkami władz spółki

Syn Henryka Franeckiego (prezesa zarządu) oraz Anny Franeckiej (członka rady nadzorczej). Mąż Ewy Franeckiej (członka rady nadzorczej)