Dokumenty

 • 3/2019 - Raport kwartalny za IQ 2019
 • 2/2019 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2018
 • 13/2018 - Raport kwartalny za IIIQ 2018
 • 11/2018 - Raport kwartalny za IIQ 2018
 • 05/2018 - Raport kwartalny za IQ 2018
 • 16/2017 - Raport kwartalny za IIIQ 2017
 • 08/2017 - Raport kwartalny IIQ 2017
 • 06/2017 - Raport roczny za rok 2016
 • 01/2017 - Raport kwartalny IVQ 2016
 • 05/2016 - Raport kwartalny IIIQ 2016
 • 04/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016
 • 03/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016
 • 01/2016 - Raport roczny za rok 2015
 • 04/2015 - Raport kwartalny IVQ 2015
 • 03/2015 - Raport kwartalny IIIQ 2015
 • 02/2015 - Raport kwartalny IIQ 2015